Organizatorzy i patronat

ORGANIZATORZY

Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Esri Polska

PATRONAT

Marszałek Województwa Wielkopolskiego,

Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

Global Biodiversity Information Facility Poland,

Krajowy System Informacji o Bioróżnorodności

PATRONI MEDIALNI

MECENAT FINANSOWY

Skip to content