Program Forum

-> Pobierz program PDF

Wszystkie wydarzenia Forum odbywają się w budynku Coll. Biologicum UAM w Poznaniu (Wydział Biologii), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 (lokalizacja na GoogleMaps)

29 listopada 2023 (środa)

08.30–09.30 Rejestracja uczestników, Hol główny

09.30–09.45 Otwarcie VIII Forum BioGIS, Audytorium im. prof. Józefa Paczoskiego

prof. dr hab. Michał Banaszak, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką,

prof. UAM dr hab. Beata Messyasz, Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

09.45–11.15 Sesja referatowa 1, Audytorium im. prof. Józefa Paczoskiego

Prowadzący: Zbigniew Celka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

09.45–10.00 Digitalizacja zbiorów przyrodniczych kamieniem milowym w rozwoju wiedzy o różnorodności biologicznej i ochronie przyrody: Bogdan Jackowiak (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)

10.00–10.15 Struktura metadanych opisujących digitalizowane zbiory naukowe Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN: Lucyna Śliwa, Konrad Wołowski, Maria Janicka, Wacław Bartoszek (Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN w Krakowie)

10.15–10.30 Wyzwania informatyczne podczas projektowania i implementacji systemu AMUNATCOLL IT: Marcin Lawenda, Paweł Wolniewicz, Michał Urbaniak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

10.30–10.45 GBIF jako uniwersalna platforma wymiany danych o bioróżnorodności i perspektywy jej rozwoju w Polsce: Piotr Tykarski (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

10.45–11.00 Potencjał i wykorzystanie historycznych źródeł kartograficznych we współczesnych systemach geoinformacyjnych: Sławomir Królewicz (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM w Poznaniu), Lech Kaczmarek (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)

11.00–11.15 Dyskusja

11.15–11.40 Sesja posterowa, kawa i herbata, Hol główny

Prowadzący: Szymon Konwerski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.40–13.10 Sesja referatowa 2, Audytorium im. prof. Józefa Paczoskiego

Prowadzący: Marcin Lawenda. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

11.40–11.55 Arkusz zielnikowy – bank „żywych danych” z przeszłości dla przyszłości: Piotr Banachewicz, Wojciech Wysoczański, Marlena Lembicz (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)

11.55–12.10 Historyczne zielniki jako źródło danych w badaniach z zakresu taksonomii i geografii roślin: Adam Rostański, Izabela Gerold-Śmietańska, Barbara Tokarska-Guzik (Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

12.10–12.25 Rozwiązania informatyczne i procedury digitalizacyjne projektu Herbarium Pomeranicum – doświadczenia i wnioski: Katarzyna Wszałek-Rożek (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański), Andrzej Łysko (Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Dariusz Szlachetko (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański), Agnieszka Popiela, (Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński)

12.25–12.40 Ku optymalizacji. O czym warto wiedzieć planując digitalizację historycznych kolekcji – analiza retrospektywna: Maja Graniszewska (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

12.40–12.55 Geotagowanie archiwalnych zbiorów przyrodniczych: zalety i ograniczenia: Maciej Nowak (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)

12.55–13.10 Kolory czy pokryta złotem szarość? Kiedy w celu cyfryzacji zoologicznych okazów muzealnych warto użyć mikroskopu świetlnego a kiedy elektronowego: Zbigniew Adamski, Szymon Konwerski (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)

13.10–14.00 Przerwa obiadowa

14.00–15.00 Dyskusja panelowa, Audytorium im. prof. Józefa Paczoskiego

Prowadzący: Bogdan Jackowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Znaczenie cyfrowych danych o różnorodności biologicznej w nauce, edukacji i ochronie przyrody: dyskusja z udziałem ekspertów z zakresu nauk przyrodniczych, informatyki, zarządzania nauką i środowiskiem – Prowadzenie: Bogdan Jackowiak

15.00–15.15 Przerwa kawowa

15.15–16.15 Sesja referatowa 3, Audytorium im. prof. Józefa Paczoskiego

Prowadzący: Adam Rostański. Uniwersytet Śląski w Sosnowcu

15.15–15.30 Budowa repozytorium naukowego dataverse.openforestdata.pl: doświadczenia z użycia otwartego oprogramowania: lekcje na przyszłość: Joanna Łapińska, Beata Bramorska (Instytut Biologii Ssaków, PAN w Białowieży)

15.30–15.45 Zasoby i digitalizacja kolekcji przyrodniczych w ramach Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych: Dominik Tomaszewski, Łukasz Walas (Instytut Dendrologii, PAN w Kórniku)

15.45–16.00 Dane i zbiory przyrodnicze w zasobach Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie: Marta Ronowicz (Instytut Oceanologii, PAN w Sopocie)

16.00–16.15 Dyskusja

19.00-21.30 Kolacja na Wydziale Biologii UAM

30 listopada 2023 (czwartek)

9.00–10.30 Sesja referatowa 4, sala Parter

Prowadzący: Piotr Tykarski, Uniwersytet Warszawski

9.00–9.15    Obraz środowiska przyrodniczego w danych z Atlasu Historycznego Polski w XVI wieku – repozytorium danych przestrzennych: Katarzyna Słomska-Przech (Instytut Historii im. T. Manteuffla, PAN w Warszawie)

9.15–9.30    GBIF i krajowe siatki geobotaniczne jako źródła danych dla określenia zasięgu i zakresu ekologicznego Lobelia dortmanna w Europie: Grzegorz Kowalewski (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM w Poznaniu)

9.30–9.45    Krótka historia znikającej przyrody – herpetofauna Krakowa w XX-XXI w.: Joanna Wąs, Adam Solecki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN w Warszawie; Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)

9.45–10.00 Wykorzystanie historycznych danych cyfrowych w modelowaniu siedlisk – przykład niedźwiedzia w Karpatach Polskich: Dominik Kaim, Elżbieta Ziółkowska, Hendrick Bluhm, Ewa Grabska-Szwagrzyk, Michał Jakiel, Julian Oeser, Nuria Selva, Agnieszka Sergiel, Mahsa Shahbandeh, Piotr Szubert, Anna Szwagierczak, Filip Zięba, Tomasz Zwijacz-Kozica, Tobias Kuemmerle (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński)

10.00–10.15 Historyczne dane przyrodnicze online, technologie mobilne i nauka obywatelska w monitoringu bioróżnorodności: Katarzyna Słupecka, Michał Delikta, Lech Kaczmarek, Krystian Florkowski, Maciej Nowak (Wydział Biologii, UAM w Poznaniu)

10.15–10.30  Dyskusja

10.30–11.00 Przerwa kawowa

11.00–12.45 Sesja referatowa 5, sala Parter

Prowadząca: Joanna Łapińska, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

11.00–11.15 Repozytoria danych oraz wsparcie polityki otwartych danych (EOSC) w Krajowym Magazynie Danych: Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

11.15–11.30 Esri i jego aplikacje jako środowisko zewnętrzne do pracy z danymi AMUNATCOLL: Paulina Gajownik (Esri Polska)

11.30–11.45 System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego jako narzędzie upowszechniania wiedzy przyrodniczej: Dominik Winiecki, Michał Kmiecik (Biuro Geodety Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

11.45–12.00 eCUDO.pl – Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych: Andrzej Giza (Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński)

12.00–12.15 Dane na wyciągnięcie ręki. Sięgnij po unikatowe zbiory lub stwórz własną kolekcję z Dataverse Project: Sylwia Pustkowiak (Wydział Biologii UAM, w Poznaniu)

12.15–12.30 Wyzwania i efekty integracji różnych rodzajów źródeł danych – doświadczenia projektu IMBIO: Piotr Tykarski (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

12.30–12.45 Dyskusja

12.45–13.30 Przerwa obiadowa

13.30–16.30 Sesje warsztatowe (równolegle)

Skip to content