Publikacja

Wystąpienia podczas  VIII Forum BioGIS, po nadaniu im formy manuskryptu oraz uzyskaniu pozytywnej recenzji,  będą mogły być opublikowane w  wydaniu specjalnym  czasopisma naukowego Diversity. Szczegóły znajdują się na rycinie poniżej oraz na stronie czasopisma https://www.mdpi.com/si/171748. Zachęcamy autorów referatów i posterów do przesyłania manuskryptów artykułów.

Skip to content