Sesja posterowa

29 listopada 2023 (środa)

11.15–11.40 Sesja posterowa, Hol główny

11.15–11.20 Wykorzystanie cyfrowych baz danych zielnika Uniwersytetu Gdańskiego w opracowaniach botanicznych: Katarzyna Wszałek-Rożek, Joanna Korybut-Orlowska, Sławomir Nowak, Renata Afranowicz-Cieślak (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański)

11.20–11.25 Wielkopolski Park Narodowy kiedyś a dziś. Jak wykorzystać bezpłatne narzędzia webowe w wizualizacji zmian pokrycia terenu: Marta Dalc, Krzysztof Nowacki (Wielkopolski Park Narodowy)

11.25–11.30 Analiza występowania wskaźników dawnych lasów w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem zdigitalizowanych materiałów kartograficznych i atlasu flory na przykładzie Łodzi: Inez Masiarek, Marcin Kiedrzyński (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)

11.30–11.35 Potrzeba digitalizacji archiwalnych map hydrograficznych i melioracyjnych dla celów efektywnego zarządzania środowiskiem wodnym: Natalia Janczewska, Magdalena Matysik, Damian Absalon (Uniwersytet Śląski)

11.35–11.40 Poszukiwanie w mroku – czy obecność drobnych ssaków w jaskiniach determinowana jest siedliskiem na powierzchni? Analizy z wykorzystaniem danych historycznych i współczesnych: Anna Marchewka, Emilia Marjańska (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk)

Skip to content