Ramowy program

29 listopada 2023 – sesje referatowe i posterowe, panele dyskusyjne; bankiet

30 listopada 2023 – sesje referatowe i warsztaty

Szczegółowy program Forum zostanie opublikowany w październiku b.r.

Skip to content