Tematyka wystąpień

  1. Przygotowanie historycznych zbiorów przyrodniczych do digitalizacji.
  2. Digitalizacja zbiorów przyrodniczych oraz procedury wsparcia informatycznego.
  3. Historyczne zbiory przyrodnicze w środowisku GIS – geotagowanie tekstowych opisów lokalizacji zbioru okazów.
  4. Wyzwania budowy informatycznej bazy danych dla historycznych zbiorów przyrodniczych.
  5. Specyfikacja danych opisujących historyczne zbiory przyrodnicze – struktura metadanych.
  6. Interoperacyjność historycznych zbiorów przyrodniczych – (geo)portale i rozwiązania mobilne.
  7. Potencjał naukowego wykorzystania danych (np. w taksonomii, biogeografii, ekologii).
  8. Zastosowanie zdigitalizowanych historycznych danych przyrodniczych w nauce obywatelskiej, edukacji i ochronie przyrody.
  9. Synergia jednostek przygotowujących bazy danych historycznych zbiorów przyrodniczych oraz instytucji zainteresowanych wykorzystaniem danych.

Skip to content