Zgłoszenie wystąpienia

Niezależnie od wypełnienia formularza zgłoszeniowego na VIII Forum BioGIS, osoby, które zgłosiły w nim wystąpienie (referat lub poster) zobowiązani są do przesłania streszczenia wystąpienia. Należy tego dokonać poprzez system EasyChair:

https://easychair.org/my/conference?conf=viiiforumbiogis2023

w terminie do 30. września 2023 roku.

Wymogi abstraktu narzuca formularz w systemie EasyChair.

Przed skorzystaniem z systemu można zapoznać się z instrukcją.

UWAGA: zgłaszający wystąpienie są zobowiązani również wypełnić formularz zgłoszeniowy na Forum (w terminie do 30. września b.r.).

Skip to content